Noutati

Cercetare de piaţă

08.05.2018

În vederea prospectării pieței pentru depunerea unui proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI, pentru modernizarea S.C. SystemBau SPS S.R.L., precum şi în vederea fundamentării cheltuielilor ce vor sta la baza cererii de finanţare şi a construirii bugetului, S.C. SystemBau SPS S.R.L. realizează o cercetare de piaţă pentru achiziţionarea următoarelor servicii / produse / lucrări:

 

Nr. crt.

Achiziție servicii / produse / lucrări

Categorie / Detalii

1 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

B

Consultanţă

 

a. Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri

 

b.Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect)

c.Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

2.

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

A

Dotări

 

a.„Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”

 

b.„Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”

 

c. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

 

d. Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

3.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

 

4.

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

 

5.

Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

 

A

Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

B

Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

C

Cheltuieli cu activități de internaţionalizare

6. Cheltuieli cu active necorporale

 

 

a.Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

 

b.Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului

Toate ofertele inclusiv contractele ce se vor încheia în cazul în care proiectul se va aproba, după caz, vor respecta / se vor încheia în temeiul prevederilor legale în vigoare, respectiv ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europen și Ghidul Solicitantului Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

În acest sens, rugăm ca toate părţile interesate, respectiv persoane juridice, organisme interne / internaţionale şi /sau persoane fizice autorizate să transmită oferte până la data de 14 Mai 2018, orele 12.00, la sediul S.C. SystemBau SPS S.R.L., strada Industriei, nr. 326, comuna Berceni, județ Prahova sau prin e-mail office@systembau.ro.

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la specificațiile ofertelor necesare, vă rugăm să contactaţi: domnul Victor Dincă, tel.: 0724.570.080, e-mail office@systembau.ro.

Extindere H.Essers, Oradea

04.2018

Urmare a colaborarii excelente avute la fazele 1 si 2 ale depozitului logistic H.Essers din Bolintin, SystemBau a fost desemnata sa execute lucrarile de inchideri (acoperis, fatade, structuri metalice, trape fum, tamplarie aluminiu) la extinderea H.Essers din Oradea. Perioada executie aprilie-iunie 2018.

Extindere depozit logistic FM Logistic, Dudesti

04.2018

SystemBau a fost desemnata sa execute lucrarile de inchideri la extinderea depozitului logistic FM Logistic din Dudesti (Timisoara) – 26.000 m2 acoperis, 12.000 m2 panouri fatade, structuri metalice, trape fum si tamplarie aluminiu. Perioada executie mai-iulie 2018.