Noutati

„INOPRO: Inovare și progres tehnologic prin dotări performante”

06.2021

SYSTEMBAU S.P.S. S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „INOPRO: Inovare și progres tehnologic prin dotări performante”, cod SMIS 124411, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiți 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Durata de implementare a proiectului este de 50 luni: respectiv de la data 01.05.2018 până la data 30.06.2022.

Descărcați documentația

Cercetare de piaţă

În vederea prospectării pieței pentru depunerea unui proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, pentru modernizarea S.C. SystemBau SPS S.R.L., precum şi în vederea fundamentării cheltuielilor ce vor sta la baza cererii de finanţare şi a construirii bugetului, S.C. SystemBau SPS S.R.L. realizează o cercetare de piaţă pentru achiziţionarea următoarelor servicii / produse / lucrări:

 

Nr. crt.

Achiziție servicii / produse / lucrări

Categorie / Detalii

1 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

B

Consultanţă

 

a. Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri

 

b.Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect)

c.Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

2.

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

A

Dotări

 

a.„Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”

 

b.„Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”

 

c. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

 

d. Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

3.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

 

4.

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

 

5.

Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

 

A

Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

B

Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management

C

Cheltuieli cu activități de internaţionalizare

6. Cheltuieli cu active necorporale

 

 

a.Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

 

b.Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului

Toate ofertele inclusiv contractele ce se vor încheia în cazul în care proiectul se va aproba, după caz, vor respecta / se vor încheia în temeiul prevederilor legale în vigoare, respectiv ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europen și Ghidul Solicitantului

În acest sens, rugăm ca toate părţile interesate, respectiv persoane juridice, organisme interne / internaţionale şi /sau persoane fizice autorizate să transmită oferte până la data de 16.11.2020, orele 16.00, la sediul S.C. SystemBau SPS S.R.L., strada Industriei, nr. 326, comuna Berceni, județ Prahova sau prin e-mail office@systembau.ro.

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la specificațiile ofertelor necesare, vă rugăm să contactaţi: domnul Victor Dincă, tel.: 0724.570.080, e-mail office@systembau.ro.

CTPark Bucharest North

08.2020

Urmare a colaborarii excelente avute la numeroasele proiecte delulate impreuna (constructie depozit BUW16, reabilitare BUW 7&8, camere frigorifice Caroli is si Profi, si multe altele) SystemBau a fost desemnata de catre CTP sa execute lucrarile de inchideri (acoperis, fatade, structuri metalice, trape fum, tamplarie aluminiu) la primul depozit al dezvoltatorului din zona de nord a capitalei - CTPark Bucharest North. Perioada executie Septembrie 2020-Septembrie 2021

Extindere depozit Profi Roman

08.2020

Willy Naessens, desemnata de WDP sa execute extinderea de la depozitul Profi din Roman, a decis sa se foloseasca de experienta SystemBau, una din cele mai experimentate firme din Romania in astfel de lucrari. Astfel, SystemBau va executa toate lucrarile ce tin de fatade si acoperis, dar si compartimentarile interioare pentru camelele frigorifice.